Virální video

Virální marketing funguje na principu spontáního šíření reklamního sdělení mezi lidmi. Obsahuje většinou vtipná videa, různé zlomyslnosti, senzace, Situace se známými osobnosti, atp. Sdělení musí být tak atraktivní, že je lidé a celé komunity začnou dobrovolně šířit.
K virálnímu marketingu lze využít mix marketingových nástrojů od e-mailů (nepatří tam spam), blogů, komunitních a zájmových webových stránek, diskusních fór atd. Název virální marketing odhaluje podstatu principu - lidé jsou "naočkování" a šíří informační "nákazu" dále. Pokud má být virální marketing úspěšný, vyžaduje mnoho času, přemýšlení a energie. Jsou ale známy případy značných úspěchů v této oblasti.

Naše studie a ukázky prací vám, z důvodu diskrétnosti a požadavku našich klientů, předvedeme při osobním jednání.